Tankar och beredare

LESOL varmvattenberedare
anpassad för solvärme

 

LESOL varmvattenberedare passar utmärkt för dig som har direktverkande el och som vill använda solvärme till uppvärmning av tappvarmvatten för såväl villa som fritidshus.

 

Funktion
Solenergin värmer beredarens nedre del via solslingan. Om solen inte räcker till går elpatronen in och värmer vattnet. Elpatronen är monterad i beredarens övre del och på så sätt enbart värmer övre delen. Detta innebär att solfångaren alltid får arbeta mot låg bottentemperatur vilket är gynnsamt för att få ut mesta möjliga ur solenergin.

 

Extra slinga
Kan även fås med extra slinga, monterad i övre delen för extern värmekälla t ex pelletskamin.

Vill du veta mer om LESOL varmvattenberedare?
Ladda ner pdf »

 

 

LESOL solvärmetank
Ackumulatortank för sol, ved, pellets, värmepump, el, olja

 

LESOL solvärmetank - med två varmvattenslingor och en solslinga.

Flexibel ackumulering

Unik konstruktion med slingor anpassade för solvärme och varmvatten. Formpressad isolering, 90 mm, sammangjuten med en tålig och snygg yta. Utöver 750 liters tanken finns tankar i oisolerat utförande mellan 500 och 7000 liter.
500 l tanken finns också isolerad

Slinglängden är hela 12 m både för varmvatten och solslinga. Solslingan är optimerad för solsystemets flöde.

Toppslingan är monterad högst upp och ger hög värme till varmvattnet. En slinga i tankens botten ger förvärmning av varmvattnet och skapar en kall miljö runt solslingan för maximalt solutbyte.

Tanken är isolerad med 90 mm tjock formgjuten och brandskyddad polyuretan i tre delar. Den tages av då tanken skall ställas på plats.

Färger: mantelsida - röd alternativt blå. Locket är svart.

Slingorna i botten är utdragna för bästa värmeöverföring.

Vill du veta mer om LESOL solvärmetank?
Ladda ner pdf »

 

 

Bio-Sol pannan
Komplett panna/ Ackumulatortank för valfritt energislag

 

Bio-Sol pannan – unik konstruktion klar för solvärme, lättskött och mycket hög verkningsgrad.

Kompakt pelletspanna med ackumulatortank

Bio-Sol pannan består av en stående cylindrisk ackumulatortank med två slingor för varmvatten och en slinga i botten för tillkoppling av solvärme. Varmvatten- och solslingorna är ytförstorade för optimal varmvattenkapacitet och maximalt solutbyte.

Biobränslepannan är inbyggd i pannans övre del. Konstruktionen medger utnyttjande av olika energislag såsom pellets, olja, gas och el. Vid pelletseldning ansluts en 15-25 kW framåtbrinnande pelletsbrännare till pannan.

Pannan är försedd med elpatron samt klar för anslutning till solvärme. Alla anslutningar är placerade på pannans topp eller baksida.

Finns med röd eller blå mantelsida, lock och beslag i svart.

 • Ackumulator
  Välisolerad tank för effektiv energilagring
 • Solenergi
  Det renaste och miljövänligaste energialternativet
 • Pellets
  Bekvämt och ekonomiskt biobränsle som inte påverkar växthuseffekten
 • Olja – el – gas
  Kompletterande energislag efter behov och förutsättningar

 

Vill du veta mer om Bio-Sol pannan?
Ladda ner pdf »