Systemlösningar

Om du har direktverkande el och vill minska dina kostnader för varmvattenproduktion är problemet ganska lätt att lösa.

Vanligtvis räcker det med 2 moduler (3.2 m2) LESOL 5AR på taket och en 300 l varmvattenberedare med solslinga och el-patron (om solen inte räcker till). Därtill behövs reglerutrusning, drivpaket, tryckkärl och rör, etc.

Om du däremot vill använda solenergin också för uppvärmning krävs ett s.k. kombisystem.

Utformningen av detta är då beroende av vilken typ av energi du använder idag; ved, olja, pellets, etc. och måste anpassas till detta. Ett måste är dock att ett ackumulatorsystem finns.

Om man redan har ackumulatortank med solslinga är installationen enkel. Solfångarna på taket ansluts till denna via drivenhet och tryckkärl och styrs av reglerutrustningen.

Om solslinga saknas ansluter man en s.k. solvärmeladdare som består av en yttre plattvärmeväxlare med styr- och drivenhet och erforderliga ventiler.

Saknas ackumulatortank installerar man en LESOL solvärmetank med solslinga och varmvattenslingor och ev. slavtank om en större volym krävs (vid vedeldning) eller en Biosolpanna om man vill ha panna med pelletsbrännare och ackumulatortank med solslinga i samma enhet.

Olika förutsättningar och behov eller önskemål kräver olika systemlösningar.

I vår katalog, som du kan ladda ner, kan du se några förslag på hur man kombinerar solvärme med några andra värmekällor.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera hur en anläggning som passar dig bäst bör utformas.

 Ladda ner pdf »