Om företaget

Vi har levererat miljövänliga produkter i nära 30 år. Våra första solfångaranläggningar levererade och installerade vi 1996. Företaget startades, i dess nuvarande form, 1995 av Elisabet och Jan-Olov Nordlander. Vi har själva mer än tio års erfarenhet av arbete med solfångare och har dessutom tillgång till all den kunskap som samlats hos Svenska Solgruppen under 25 år.

Nordlander & Co har en anställd och anlitar entreprenörer vid behov.

Vår policy är att förse våra kunder med energi som är miljövänlig och ekonomiskt vettig.

Kundkretsen består av villaägare (både enskilda och företag) samt kommuner och idrottsföreningar. Vi arbetar företrädesvis i Kalmar län men även i övriga delar av landet.

Nordlander & Co är medlem i Svenska Solgruppen som i sin tur är medlem i SEAS (Svenska Solenergiföreningen). Svenska Solgruppen består av ca 30 företag utspridda över hela landet och har fortlöpande internutbildning för sina medlemmar.