Drivsystem

LESOL Drivpaket

LESOL Duo
Drivpaket som passar de flesta solfångare. Uppbyggt av komponenter som tål höga temperaturer; cirkulationspump Wilo 25/6, påfyllningsventil, flödesmätare, tryckmätare, säkerhetsventil 6 bar, termometrar, backventiler,
avtappningsventil, avluftare, flexibel anslutnings-slang och väggkonsol för expansionskärl.
Anslutning 15 mm.

Art nr 20070


Tryckexpansionskärl
Art nr 2010 Tryckexpansionskärl
5 liter
Art nr 2011 Tryckexpansionskärl
8 liter
Art nr 2022 Tryckexpansionskärl
12 liter
Art nr 2013 Tryckexpansionskärl
18 liter
Art nr 2014 Tryckexpansionskärl 24 liter
Art nr 2016 Tryckexpansionskärl 35 liter, stående
Art nr 2076 Tryckexpansionskärl 50 liter, stående

Reglercentral Solvärme

LESOL Reglercentraler
Alla våra reglercentraler har belyst grafisk display, är logiskt uppbyggda och mycket enkla att ställa in.

LESOL TR 0301
3 ingångar för Pt 1000-givare, en reläutgång 230 V. Överhettningsskydd, vakuumrörsfunktion ochsemesterfunktion som kyler tanken för att förhindra
överhettning när du är bortrest. Levereras med 2 givare.
Art nr 21130

LESOL TDC 3
3 ingångar för Pt 1000-givare och 2 reläutgångar 230 V. Självinstruerande display med omfattande fulltext- och grafikläge. Varvtalsreglering av cirkulationspumpen, överhettningsskydd och vakuumrörsfunktion.
Semesterfunktion som kyler tanken för att förhindra överhettning när du är bortrest.
Drifttidsmätning med möjlighet till enklare energimätning.
15 olika systemvarianter kan väljas, bl a tank-pool eller solfångare i 2 olika väderstreck.
Levereras med 3 givare.
Art nr 21140

LESOL TR 0603

6 ingångar för Pt 1000-givare och 3 varvtalsregler-ade reläutgångar 230V. Fullständig grafisk visning av alla valmöjligheter. Överhettningsskydd,
vakuumrörsfunktion, termostatfunktion, styr inkoppling av tillskottsvärme,semesterfunktion mm. Ingång för flödesmätare (tillbehör) för energi-mätning. 15 olika systemvarianter kan väljas, bl a 2 olika tankar + pool eller solfångare i 2 olika väderstreck. Levereras med 4 givare. Art nr 2115

Tillbehör:
Art nr 2120 Temperaturgivare Pt 1000
Art nr 2121 Flödesgivare för mätning av producerad energi.
Art nr 4410 Dykrör 3-bulbs, längd 150 mm. För montering av givare i tank.